Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II, được thành lập năm 1977, được nâng cấp thành trường cao đẳng năm 2006 theo Quyết định số 3016/QĐ-BGD-ĐT ngày 19/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có hai cơ sở đào tạo: 

- Cơ sở 1: Số 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TpHCM

+ Diện tích đất: 2448 m2

+ Diện tích sàn xây dựng: 3636 m2

+ Hội trường: 1, diện tích: 128 m2

+ Phòng học LT: 22, diện tích : 1020 m2

+ Phòng TH: 7, diện tích: 256 m2

- Cơ sở 2: Số 01 đường ĐHT 27, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TpHCM. (Đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án)

+ Diện tích đất: 29851 m2

+ Diện tích sàn xây dựng: 10980 m2

+ Hội trường: 2, diện tích: 560 m2

+ Phòng học LT: 24, diện tích : 1680 m2

+ Phòng TH: 11, diện tích: 910 m2

+ Khu tập luyện TDTT: 1814 m2

+ Khu ký túc xá: 6033 m2 , tổng diện tích sàn xây dựng 7247 m2 (thuộc giai đoạn 2 của dự án)

Cơ sở 2 là cơ sở đào tạo mới được đầu tư xây dựng tại Quận 12, TpHCM đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Nhà trường đã được Đài Tiếng nói Việt Nam đầu tư hệ thống trang thiết bị chuyên ngành hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo. Các trang thiết bị đều sử dụng tốt, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.